Utbildning

 • Utbildning

  Utbildning

  Swedish Film tecknar avtal med hela skolan, d.v.s. för det aktuella antalet inskrivna elever. Licensavtalet gäller för visningar inom skolans lokaler på en given adress.

  Licensavtalet gäller även för fritidsverksamheten på skolan. Däremot gäller inte Licensavtalet för fritidsgård, eller annan verksamhet lokaliserad till skolans byggnader/område. Licensavtalet gäller inte för s.k. ”Skolbiovisningar”.

  Swedish Film samarbetar med de flesta av de s.k. AV-Centralerna runt om i Sverige. De skolor vilka har avtal med (och lånar Swedish Films filmer endast från) en AV-Central, är inte i behov av en Swedish Film Licens.

  Swedish Film har tecknat centrala avtal vilka omfattar all kommunal skolverksamhet på ett flertal platser i landet. Vi har även tecknat ett stort antal centrala avtal med privata aktörer inom utbildningssektorn. Avtal har även tecknats med ett flertal studieförbund.

  Områden inom utbildning

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymasieskola
  • Högskola/ Universitet
  • Vuxenutbildning
  • Folkhögskola
  • Studieförbund

  Tillbaka till verksamheter