• Kontakta mig

  Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort!
  Alla fält är obligatoriska.

 • Obligatorisk fält.
 • Ogiltig E-post.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Ogiltig Captcha ifylld.

Tack!

Vi kommer att höra av oss inom kort!

Ansökan

Nedan kan du ansöka om Swedish Film Licens. Fyll i formuläret enligt de anvisningar som anges. Vi kontaktar dig så snart vi har kontrollerat dina möjligheter att teckna Swedish Film Licens!

Beställ Swedish Film Licens

Steg 1 av 6

Ifall du önskar en offert eller ansöka om en licens för ett flertal visningsställen, ber vi dig att ta kontakt med någon av våra erfarna medarbetare på telefon 08-445 25 50 eller mejla till info@swedishfilm.se

Ansökan gäller årslicens

Vill du beställa licens för enstaka filmvisningar gör du det i formuläret här.

Val av verksamhet

Välj den grupp som är relevant för din verksamhet.
 • Butik

  Butik/handel

  Många butiker och butikskedjor erbjuder sina kunder en uppskattad service genom att bygga upp bemannade eller obemannade barnhörnor, i vilka de minsta kunderna bl.a. får se animerade filmer. Swedish Film tecknar Licens avtal som täcker denna typ av filmvisningar. Uppge antalet besökare som genomsnittligt besöker barnhörnan i veckan.
 • bibliotek

  Bibliotek

  Bibliotek kan teckna Swedish Film Licens för filmvisningar som vänder sig mot givna grupper som t.ex. kan vara medlemmar i bibliotekets egen filmklubb. Ange antalet medlemmar eller antalet som genomsnittligt besöker filmvisningarna.
  För Sjukhus- resp. Skolbibliotek tecknas Licensavtal baserat på antalet sängplatser resp. antalet elever.
 • fritid

  Fritidsverksamhet

  Swedish Film Licensavtal omfattar filmvisningar på kommunala eller privata fritids- och ungdomsgårdar. Ange antalet medlemmar eller antalet som genomsnittligt besöker gården i veckan.
 • Företag

  Förening/organisation

  Swedish Film Licens tecknas för filmvisningar som sker på arbetet, i föreningen, organisationen eller i andra liknande sammanhang. Ange antalet medlemmar eller antalet som genomsnittligt besöker filmvisningarna. Swedish Film Licens gäller inte för filmvisningar vilka är öppna för allmänheten, dvs. filmvisningarna får endast ske för föreningens/organisationens medlemmar.
 • hotell & restaurang

  Hotell/Restaurang

  Swedish Film Licens avtal tecknas för filmvisningar i allmänna utrymmen som t.ex. lobby, reception, lounge eller barnhörna. Ange antalet som genomsnittligt besöker det aktuella utrymmet i veckan i din licensansökan.
 • kyrkor/samfund

  Kyrkor/Samfund

  Församlingar kan teckna Swedish Film Licens avtal för filmvisningar som kan förekomma i församlingens verksamhet. Avtal tecknas för varje enskild plats där filmvisningar förekommer.
 • offentlig förvaltning

  Offentlig förvaltning

  All filmverksamhet inom kommunala & statliga områden omfattas av Swedish Film Licens. Ange antalet anställda eller antalet inskrivna/intagna i verksamheten.
 • omsorgsverksamhet

  Omsorgsverksamhet

  Begreppet omsorgsverksamhet är oerhört omfattande och förutsättningarna och villkoren för filmvisningar varierar. Swedish Film Licens avtalet är däremot relevant för alla verksamhetsområden.
 • Utbildning

  Utbildning

  Swedish Film tecknar avtal med hela skolan, d.v.s. för det antal elever vilka är inskrivna i skolan. Swedish Film samarbetar även med de flesta av de s.k. AV-Centralerna runt om i Sverige.
 • Övriga verksamheter

  Övriga verksamheter

  Swedish Film tecknar licensavtal med bussbolag för filmvisning ombord de bussar där filmvisning förekommer. Ange antal bussar samt antal säten för de bussar som ansökan avser. Medlemmar i BR (Svenska Bussbranschens Riksförbund) skall ansöka om licens via BR, eftersom BR och Swedish Film AB har upprättat ett samarbetsavtal. Samtliga bussar som omfattas av Swedish Film Licens, får en s.k. licensdekal att appliceras på resp. buss vindruta.
Vänligen se över att du gjort val på alla steg och fyllt i dessa korrekt.

Beställ Swedish Film Licens

Steg 2 av 6

Vald verksamhet: Utbildning

Val av område

Välj det område som är relevant för din verksamhet.
 • Förskola

 • Grundskola

 • Gymnasieskola

 • Högskola / Universitet

 • Vuxenutbildning

 • Folkhögskola

 • Studieförbund

 • Facklig- & Politisk organisation

 • Förening

 • Personalklubb

 • Barn- & Mödravårdscentral

 • Daglig verksamhet

 • Företagshälsovård

 • Hälsohem

 • Läkarhus

 • Sjukhus

 • Sjukhem

 • Tandläkare

 • Vårdcentral

 • Äldreomsorg

 • Brand- & Räddnings- verksamhet

 • Civilförsvaret

 • Kriminalvården

 • Militära försvaret

 • Polis- & Rättsväsendet

 • Bar

 • Campingplats

 • Hotell

 • Pub

 • Restaurang

 • Stuganläggning

 • Vandrarhem

 • Folkbibliotek

 • Kommun- & Stadsbibliotek

 • Sjukhusbibliotek

 • Skolbibliotek

 • Fritidsgård

 • Fritidshem

 • Gym

 • Idrottsanläggning

 • Ungdomscenter

 • Ungdomsgård

 • Bank-, Post- & Försäkringskontor

 • Dagligvaru- & Detaljhandel

 • Galleria

 • Köpcentrum

 • Varuhus

 • Svenska Kyrkan

 • Övriga frikyrkor

 • Bussbolag

Vänligen se över att du gjort val på alla steg och fyllt i dessa korrekt.

Beställ Swedish Film Licens

Steg 3 av 6

Kontaktuppgifter

 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Detta fältet måste ifyllt:
  10 Siffror och eventuellt ett bindestreck.
 • Obligatorisk fält.
 • Ogiltig E-post.

Postadress

 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.

Faktureringsadress

 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.

Visningsadress

 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
 • Obligatorisk fält.
Vänligen se över att du gjort val på alla steg och fyllt i dessa korrekt.

Beställ Swedish Film Licens

Steg 4 av 6

Gruppstorlek

Swedish Film Licens tecknas kalenderårsvis och förlängs med automatik. Ersättning utgår dels för den period som återstår av året, samt av det antal personer som kommer att omfattas av Licensen.

Exempel:
För skola och andra utbildningsenheter anges det faktiska antalet elever.
För sjuk- och äldrevård anges det faktiska antalet inskrivna.
För fritidsgårdar, församlingar, föreningar eller liknande, anges det faktiska antalet medlemmar, eller det genomsnittliga antalet besökare i veckan.
Kontakta oss ifall du är tveksam till vilket antal du ska söka licens för.

Filmlicenser

Licenskostnaden för varje enstaka filmvisning avgörs av hur många besökare som kommer till filmvisningen. För att kunna ersätta upphovsmannen måste vi även veta vilken film du önskar visa. Vänligen ange originaltitel eller svensk titel på filmen.
OBS! Vi licensierar endast filmer för slutna filmvisningar, dvs. filmvisningar för givna grupper. Kontakta oss ifall du önskar licens för en öppen filmvisning, utomhusvisningar eller filmvisningar i samband med skilda event o. dyl.

 • Obligatorisk fält. (Endast siffror) Obligatorisk fält. (Tecken: "0-9")
 • Obligatorisk fält. (Tecken: "0-9")
 • Vi önskar visa egna dvd- eller blu-ray kopior av följande filmtitlar:

  Vänligen fyll i det antal filmer ni avsett licensera.
Vänligen se över att du gjort val på alla steg och fyllt i dessa korrekt.

Beställ Swedish Film Licens

Steg 5 av 6

Övrigt

Meddelande till Swedish Film
Vänligen se över att du gjort val på alla steg och fyllt i dessa korrekt.

Beställ Swedish Film Licens

Steg 6 av 6

Sammanfattning

Nedan ser du en sammanfattning av den information du har angivit. Vänligen läs igenom och kontrollera alla uppgifter. Om något är fel kan du gå tillbaka och ändra, använd knapparna ”Föregående” och ”Nästa” för att bläddra mellan stegen. Slutligen måste du godkänna avtalsvillkoren innan du kan skicka in ansökan och skriva ut ditt avtal.
 • Val av licenstyp: Årslicens
 • Verksamhet: Årslicens
 • Kontaktperson: Årslicens
 • Telefonnummer: Årslicens
 • Område:Förskola
 • Företag: Förskola
 • Organisationsnummer: Förskola
E-post:
 • Postadress: Faktureringsadress: Visningsställe:
 • Företag: Celebration Celebration Celebration
 • Referens ID: 124124 124124 124124
 • Postadress: Stockholm Stockholm Stockholm
 • Adress 2: Stockholm Stockholm Stockholm
 • Postort: Stockholm Stockholm Stockholm
 • Postnummer: 118 47 118 47 118 47
 • Gruppstorlek: st
 • Övrigt: Text från övrigt fältet

Er avgift innevarande år:3 132,50 SEK

Er avgift nästa år(ordinarie pris):6 265,00SEK

villkor Ni måste kryssa i rutan för att godkänna villkoren.
Vänligen se över att du gjort val i alla viktiga steg och fyllt i allt korrekt.