F.A.Q

Q: Vår förening bedriver verksamhet på tre skilda platser. Räcker det att vi tecknar avtal för en Swedish Film Licens?
A: Vi tecknar Swedish Film Licens för varje enskild plats där filmvisning förekommer. D.v.s. ni måste teckna tre Swedish Film Licenser ifall ni visar film på samtliga tre ställen, men det görs på ett och samma avtal.
Q: Gäller Swedish Film Licens för filmer inspelade ifrån TV?
A: Svar: Swedish Film Licens gäller för framförande av filmer i originalversion, köpta eller hyrda i handeln, eller lånade på biblioteket. Den gäller inte för filmer som är inspelade från TV, kopierade, köpta utomlands eller från en utländsk hemsida.
Q: Vi har sex bussar i vårt bolag, men vi visar aldrig filmer på dessa samtidigt.
A: Swedish Film Licens tecknas för varje enskild buss som du visar film på. Om två av dessa endast går som skolbussar och du aldrig visar film på dessa, så tecknar du endast fyra Swedish Film Licenser.
Q: Jag köpte några filmer senast jag var i London. Gäller Swedish Film Licens för dessa?
A: Nej, Swedish Film Licens gäller inte för importerade filmer, eller filmer beställda via en utländsk Internetsida.
Q: Min skola brukar låna film från AV-centralen. Måste vi teckna Swedish Film Licens om vi bara använder film från AV-centralen?
A: Nej, AV-centraler lånar ut film med institutionella rättigheter och använder du våra filmer bara från AV-centralen så behöver du inte Swedish Film Licens.
Q: Gäller Swedish Film Licens för alla filmer som finns i butikerna?
A: Swedish Film Licens gäller för framförande av filmer från de medverkande filmbolagen. Dessa filmbolags produkter omfattar tusentals filmtitlar, förmodligen närmare 95 % av alla filmtitlar som finns utgivna i Sverige, men inte alla. Fråga oss om du är tveksam till någon speciell titel.
Q: Jag är bibliotekarie och vill visa film för alla 12-åringar på sportlovet. Kan jag använda Swedish Film Licens?
A: Swedish Film Licens gäller endast för slutna grupper, som t.ex. bibliotekets Filmklubb. Eftersom din förfrågan avser en öppen visning, (alla 12-åringar) gäller inte Swedish Film Licens. Däremot kan du hyra filmer för enstaka öppna visningar hos oss. Kontakta oss på 08-445 25 50 eller info@swedishfilm.se Vi behöver kontrollera med rättighetsinnehavaren innan godkännande. Enstaka slutna visningar kan du även ansöka om via ett formulär här på hemsidan.
Q: Vår konfirmandgrupp kommer att åka iväg till en kursgård för konfirmandläger. Kan vi visa film på vår licens där?
A: Swedish Film Licens tecknas för varje enskild plats där filmvisning förekommer. Under förutsättning att du har tecknat Licens för den aktuella platsen, eller att kursgården har en egen Licens, går det bra att visa film. Enstaka visningar kan du även ansöka om via ett formulär här på hemsidan.
Q: Vår dagcentral besöks av ca 500 personer i genomsnitt varje vecka. Många besöker vår restaurang, men bara lite drygt 10 om dagen ser på film. Vilken nivå ska vi ansöka Licens på?
A: Du söker Swedish Film Licens för det antal personer som besöker filmvisningarna. I ditt fall blir det nivå 2. (50-99) besökare i veckan.
Q: Vi brukar visa film 2-4 ggr per år. Är det bättre för oss att ha en licens eller betala per visningstillfälle?
A: Rent generellt gäller att det redan vid ca 3-4 visningar om året, lönar sig att teckna en övergripande Swedish Film licens. En avgörande faktor utgörs av den aktuella gruppstorleken. Kontakta oss så ska vi hjälpa dig till rätt beslut.
Q: Vårt äldreboende lånar filmerna på biblioteket för visningar, det är väl ok?
A: Ja, du kan låna film på biblioteket för att visa på boendet under förutsättning att du har tecknat Swedish Film Licens. Filmer du lånar på bibliotek är avsedda att visas endast i privata sammanhang, men blir genom Licensen tillåtna att visa även i s.k. Institutionella sammanhang.
Q: Jag har ett hotell med 75 rum. Kan jag teckna Swedish Film Licens för filmvisningar på hotellrummen?
A: Nej, du kan teckna Swedish Film Licens för filmvisning i barnhörna, lobby eller liknande men inte för hotellrum. Där gäller andra filmrättigheter. Kontakta oss på 08-445 25 50 eller på info@swedishfilm.se så hjälper vi dig med en Overnight Licens. Den medger att du lånar ut dvd-skivor till gäster att se på rummet.
Q: Kan man teckna licens i efterhand? Dvs. efter att man har haft visningen?
A: För en enstaka filmvisning skall man alltid ha tillstånd. Ifall du är osäker på publikantalet, kontakta oss på 08-445 25 50 eller info@swedishfilm.se, meddela titel, tidpunkt samt visningsplats. Du får en bekräftelse (certifikat) och efter genomförd filmvisning meddelar du oss besöksantalet som utgör underlag för fakturering.
Q: Hur får jag marknadsföra filmvisningarna? Får jag annonsera i lokaltidningen?
A: Swedish Film Licens avser slutna filmvisningar för givna grupper. Därav följer att medlemmarna i en förening eller annan sammanslutning, får informeras via medlemsblad eller via föreningens hemsida. Det går aven bra att ange titel samt visa bilder på sociala medier. Däremot får filmvisningen inte marknadsföras i tryckta medier, mer än i allmänna ordalag.
Q: Kan jag sälja biljetter till min filmvisning?
A: Det är inte tillåtet att sälja biljetter eller något annat substitut för en biljett t.ex. popcorn eller filmgodis till institutionella filmvisningar. Däremot är det tillåtet för en förening eller annan sammanslutning att be medlemmarna om bidrag efter filmvisningen.