Verksamheter

Swedish Film Licens tecknas med organisationer, företag, statliga- och kommunala förvaltningar, landsting mm. Välj den verksamhet som beskriver just din verksamhet bäst och läs om hur du kan nyttja licensen.