Specialvisningar

Öppna filmvisningar med biljettförsäljning

Under vissa förutsättningar kan vi även hjälpa dig med öppna filmvisningar till vilka du även kan sälja biljetter om du vill.

OBS! Gäller ej för registrerade biografer!

Du kan välja filmer från endast dessa filmbolag:
Atlantic     AudVid AB     Edge Entertainment     Folkets Bio     Lucky Dogs     MGM     Njuta films     Noble Entertainment
Non Stop Entertainment     Pan Vision     Sandrew Metronome     Scanbox     SF Studios     Sony Pictures     Soul Media Distribution     Studio S Entertainment     Touchstone Pict.     United Artists     Warner Bros

För information och filmbeställning kontakta:
Jenny Wallheimer
Jenny.Wallheimer@swedishfilm.se


Prislista

Swedishfilms öppna visningar
Aktuell prislista


Utomhusvisningar

Vi kan även hjälpa dig med filmvisningar under festvaler, events, stadsfester, utomhusvisningar, drive-in mm.

För information och filmbeställning kontakta:
Jenny Wallheimer
Jenny.Wallheimer@swedishfilm.se