Filmbolag

MEDVERKANDE FILMBOLAG

Swedish Film AB samarbetar med många ansedda filmbolag som representerar ett mycket stort antal välkända filmer. Av sammanställningen nedan framgår vilka rättigheter till resp. bolags filmer vi kan erbjuda.

*Ja, innebär att bolagets filmer ingår i Licenssamarbetet, dels i årslicensen, samt i Licens för ett enskilt visningstillfälle.
**Vi har många, men inte alla filmer från bolaget i distribution. Vi kan ge Licens för ett enskilt visningstillfälle till kund med eget exemplar av den aktuella filmtiteln.
***Skolor med Swedish Film Licens Avtal erbjuds streaming från vår egen streamingtjänst Film och Skola. Detaljerad information om tjänsten, avtalsvillkor och prissättning framgår av: www.filmochskola.se