Övriga verksamheter

 • Övriga

  Övriga verksamheter

  Swedish Film tecknar licensavtal med bussbolag för filmvisning ombord de bussar där filmvisning förekommer. Ange antal bussar samt antal säten för de bussar som ansökan avser.
  Medlemmar i BR (Svenska Bussbranschens Riksförbund) skall ansöka om licens via BR, eftersom BR och Swedish Film AB har upprättat ett samarbetsavtal. Samtliga bussar som omfattas av Swedish Film Licens, får en s.k. licensdekal att appliceras på resp. buss vindruta.

  Swedish Film tecknar licensavtal med all verksamhet som omfattas av våra rättigheter. Ifall du önskar genomföra en eller flera filmvisningar för en grupp, i en lokal, utanför ditt hem, fråga oss först! Att genomföra filmvisningar utan att informera upphovsmannen och få dennes godkännande kan bli onödigt kostsamt.

  Områnden inom Övriga verksamheter

  • Bussbolag

  Tillbaka till verksamheter