Omsorgsverksamhet

 • Omsorg

  Omsorgsverksamhet

  Begreppet omsorgsverksamhet är oerhört omfattande och förutsättningarna och villkoren för filmvisningar varierar. Swedish Film Licens avtalet är däremot relevant för alla verksamhetsområden.

  Gäller ansökan filmvisning i väntrum eller liknade, beräknas Licensnivån efter det genomsnittliga antalet besökare i veckan. För övriga filmvisningar anges det aktuella antalet inskrivna personer alternativt det aktuella antalet sängplatser.

  Swedish Film har tecknat avtal med ett stort antal kommunala och privata vårdbolag. Kontakta oss för referenser.

  Områden inom Omsorgsverksamhet

  • Barn- & Mödravårdscentral
  • Daglig verksamhet
  • Företagshälsovård
  • Hälsohem
  • Läkarhus
  • Sjukhus
  • Sjukhem
  • Tandläkare
  • Vårdcentral
  • Äldreomsorg

  Tillbaka till verksamheter