Offentlig förvaltning

 • Offentlig Förvaltning

  Offentlig förvaltning

  All filmverksamhet inom kommunala & statliga områden omfattas av Swedish Film Licens. Ange antalet anställda eller antalet inskrivna/intagna i verksamheten.

  Swedish Film har bl.a. tecknat avtal som omfattar all filmverksamhet inom Försvarsmakten. Kontakta oss för fler referenser.

  Områden inom Offentlig förvaltning

  • Brand- & Räddningsverksamhet
  • Civilförsvaret
  • Kriminalvården
  • Militära försvaret
  • Polis- & Rättsväsendet

  Tillbaka till verksamheter