Förening/organisation

 • Övriga

  Förening/organisation

  Swedish Film Licens tecknas för filmvisningar som sker på arbetet, i föreningen, organisationen eller i andra liknande sammanhang. Ange antalet medlemmar eller antalet som genomsnittligt besöker filmvisningarna. Swedish Film Licens gäller inte för filmvisningar vilka är öppna för allmänheten, dvs. filmvisningarna får endast ske för föreningens/organisationens medlemmar.

  Swedish Film Licens tecknas för varje enskild visningsplats. En organisation som bedriver verksamhet på flera platser behöver teckna licens för samtliga platser där filmvisningar sker.
  Kontakta oss då du önskar teckna för ett flertal visningsplatser.

  Swedish Film har tecknat centrala avtal med många rikstäckande föreningar och folkrörelseorganisationer. Kontakta oss för referenser.

  Områden inom Förening/organisation

  • Facklig- & Politisk organisation
  • Förening
  • Personalklubb

  Tillbaka till verksamheter