Priser & Villkor

Prislista och villkor för institutionella filmvisningar

Med institutionell filmvisning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas. Det kan t ex gälla en skolklass, en församling o s v. Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Wallheimer
Jenny.Wallheimer@swedishfilm.se

Swedishfilms skapar känslor
Aktuell prislista