Kundgrupper

Fritids- och ungdomsgårdar, föreningar, filmklubbar och filmstudios, församlingar, företag och organisationer, kriminalvårdens häkten och anstalter, militärförläggningar, vård- och omsorg, skolor- och andra utbildningsverksamheter, är kundgrupper som traditionellt har utgjort basen för vårt företags verksamhet.


Därutöver består våra kunder av passagerarfärjor och handelsfartyg, detalj- och dagligvaruhandel, köpcenter, gallerior, hotell och restauranger, gym och träningsanläggningar.

Utöver dessa kundgrupper samarbetar vi även med arrangörer av diverse event som t.ex. utomhusvisningar, stadsfester, konserter, utställningar, mässor, drive in, mm.

Är du verksam inom någon av dessa kundgrupper, eller planerar du att arrangera filmvisningar inom något av dessa områden kan vi hjälpa dig så att detta sker enl. regelverket.


För information/beställning kontakta:
info@swedishfilm.se
08-445 25 50