Företaget

Swedish Film AB har sedan 1940 talet hanterat institutionella rättigheter åt välkända filmbolag och filmproducenter. Vi har under snart 70 år bedrivit en omfattande filmdistribution till ett stort antal kunder och kundgrupper vars filmverksamhet ur ett upphovsrättsligt perspektiv, kräver dessa rättigheter.


Med institutionell filmvisning avses visning av filmer och program för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas. Det kan t ex gälla en skolklass, en förening, ett företag o s v. Viktigt att notera är att den som tittar inte skall ha löst någon entré eller biljett för att se programmet, men skall ha en naturlig tillhörighet till den grupp, eller ett gemensamt intresse med de andra betraktarna, som ser filmen eller programmet.

Film är ett mycket användbart media och nyttjas i många skilda sammanhang. Utöver institutionella visningar kan vi även hjälpa dig med öppna visningar, filmvisningar i offentliga miljöer, skolbiovisningar och filmvisningar med biljettförsäljning. Vill du visa film enligt regelverket, föreslår vi att kontaktar någon av våra servicemedvetna medarbetare, som kommer att ge dig förslag på filmtitlar och rekommendera dig en samarbetsform anpassad efter dina speciella önskemål och behov.

Ett samarbete med Swedish Film gynnar filmarbetare och upphovsmän!

Swedish Film - Ur ett kundperspektiv

Titta på den lite drygt 2 minuter långa filmen, i vilken några av våra kunder uttalar sig om samarbetet med oss på Swedish Film.


För information/beställning kontakta:
info@swedishfilm.se
08-445 25 50