Bibliotek

 • Bibliotek

  Bibliotek

  Bibliotek kan teckna Swedish Film Licens för filmvisningar som vänder sig mot givna grupper som t.ex. medlemmar i bibliotekets egen filmklubb. Ange det aktuella antalet medlemmar i filmklubben, då du ansöker om SwF-Licens. För Sjukhus- resp. Skolbibliotek tecknas Licensavtal baserat på antalet sängplatser resp. antalet elever.

  Swedish Film Licens gäller inte för filmvisningar vilka är öppna för allmänheten. Sådana visningar betraktas som offentliga och därmed gäller andra visningsrättigheter. Swedish Film kan ge tillstånd för sådana filmvisningar efter godkännande av respektive filmbolag. Kontakta oss för mer information.

  Områden inom Bibliotek

  • Folkbibliotek
  • Kommun- & Stadsbibliotek
  • Sjukhusbibliotek
  • Skolbibliotek

  Tillbaka till verksamheter