Priser

Swedish Film Licens – Pris
Swedish Film Licens medger framförande av filmer i format VHS/DVD/BluRay, utgivna på köp- eller hyrmarknaden i Sverige, samt köpta/hyrda/lånade av en av filmbranschen godkänd återförsäljare.

Licensavtalet medger även framförande av digitala filmer (nedladdade- eller streaming-filer), via en legal, och av filmbranschen godkänd, tjänst (download eller streaming) avsedd och riktad mot den svenska marknaden.

Ovan beskrivna produkter är avsedda att visas endast i privata sammanhang, men blir genom Licenssamarbetet tillåtna att visas inom verksamheter vilka omfattas av det Institutionella rättighetsområdet.

 

Kostnader – Årslicens

 

Nivå Antal personer SwF-Licens helår
0 1-11 st. 2 175 kr
1 1-49 st. 2 775 kr
2 50-99 st. 3 375 kr
3 100-299 st. 5 575 kr
4 300-599 st. 9 875 kr
5 600-999 st. 18 250 kr
6 1 000-2 999 st. 29 950 kr
7 3000 + Offert

Licenskostnad för en enstaka filmvisning

Priserna baseras bl.a. på gruppstorlek, visningsform mm. Vänligen kontakta oss för att du ska få rätt prisförslag för din filmvisning. Mejla: info@swedishfilm.se

SwF-Licens helår, avser Licenskostnad för ett (1) helt kalenderår och en (1) visningsplats. Betalning utgår endast för den kvarvarande tiden av det aktuella året. Summan avgörs av den tidpunkt på året då avtal ingås. Samtliga priser är angivna exklusive moms.